Apontamentos sobre diferentes materias do currículo. Nesta entrada aparecerán "apuntes" para o traballo escolar de diferentes materias. Uns serán de elaboración propia e outros mediante enlaces con lugares da rede.

Lingua
Literatura
Xeografía