Nestas páxinas faremos referencia a algúns dos moitos recursos educativos, dentro das chamadas TIC que aparecen dispersos pola rede, agrupados en diferentes categorías, mais que teñen en común poderen ser de algunha utilidade no ensino.

Audiolibros
Bitácoras, webs, redes sociais
Música
Podcast
Webquests|
Wikis