Nesta páxina aparecen referidas algunha das actividades desenvoltas (ou propostas para desenvolver) durante o curso 2010-2011 co grupo de 3º D
Don QuijoteNova presentación
Durante dúas horas á semana traballamos na aula de internet. O románico

Unidade 1.

O espazo xeográfico natural

O Clima

Acividades sobre o clima
Os continentes

Lingua

Ortografía

Lecturas

Panchito
Una morena y una rubia

Para saber máis

O lago Baikal
O Mar de Aral

Unidade 2.

A Organización política do mundo

Países de América do Sul
Europa
Asía

Lecturas:
Unha Rúa nun porto lonxano
Lejos de casa

Para Saber máis
Canles e Rios de Europa.
Traballando
Unidade 3
Espazo europa
A poboación
Tema de agricultura
Outro
Cuestionario

Varios
Unidade 4
webquest sobre inmigración
Cantas linguas se falan en Europa!!!
O rapto de Europa
Os ríos galegos


A orografía, a paixase está sempre moi presente na evolución humana. Podes ler aquí unha serie de lendas sobre os ríos galegos. http://www.rios-galegos.com/lendas.htm e tamén aquí http://www.albergueria.es/contos.htm. Tamén aquí: http://aragonesasi.com/casal/leyendas/lrios.htm

Exercicios Hot Potatoes

|| Define: || Ser ou estar || Verbos || Texto || Encrucillado || || Está ou hai || Vocabulario || Ordenar texto || Relevo mundial
Pon en orde
Europa Física
Europa Política
Navegando

Imos cazar un tesouro
Documental


Renacemento